• aboutimg

Hape u themelua për të ndihmuar çdo prind të mësojë të komunikojë me fëmijët e tyre. Për të ndihmuar më shumë fëmijë të mbajnë talentin dhe të bëjnë një jetë të shëndetshme. Gjatë 30 viteve të fundit, krijimi i lodrave të shkëlqyera të Hape dhe zgjidhjet familjare (lojë me urtësi) sjellin mrekulli prindërore në mijëra familje.